نظام سلامت و طرد بیماران غیراستاندارد

آرشیو یادداشت‌های

سیمین کاظمی

تعداد مطالب: 3

نظام سلامت و طرد بیماران غیراستاندارد

نظام سلامت و طرد بیماران غیراستاندارد

سیاست‌گذاری‌های مربوط به سلامت و بهداست بر اساس تصوری انجام می‌شوند که از یک بیمار «نرمال» ساخته شده، اما این تصور افراد بسیاری را از دایره شمول خود بیرون می‌گذارد.
یک پسرفت بهداشتی؛ زایمان زنان مهاجر افغانستانی در منزل

یک پسرفت بهداشتی؛ زایمان زنان مهاجر افغانستانی در منزل

زنان و کودکان مهاجر افغانستانی در برنامه‌های وزارت بهداشت جایی ندارند و پاسخی به نیازهایشان داده نمی‌شود؛ آنها عملا از خدمات سلامت محروم و به حال خود رها شده‌اند.
در فجایع طبیعی از زنان قربانیِ صرف نسازیم

در فجایع طبیعی از زنان قربانیِ صرف نسازیم

بخشی از ادبیات رسانه‌ها، زنان را در کنار کودکان و سالمندان و افراد کم‌توان به عنوان قربانیان فجایع طبیعی معرفی می‌کنند. این نگرش به جایگاه فرودست زنان دامن می‌زند.