skip to Main Content
کرونا
گفت‌وگو با دکتر سعید ضیایی، یکی از طراحان نامه گروه پزشکان ۶۶ دانشگاه تهران
دستورالعمل‌های فعلی، سیکل انتقال را نمی‌شکند
۵ اسفند ۱۳۹۸
«گروه پزشکان ۶۶» نامه‌ای خطاب به‌ دولت نوشته‌اند و ۱۳ مطالبه برای مقابله با کرونا و شکستن سیکل انتقال آن مطرح کرده‌اند. گفت‌وگوی میدان با یکی از پزشکان طراح این نامه را بخوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗