ماجرای تلخ حامد از ایلام تا افغانستان

آرشیو یادداشت‌های

ایرنا

تعداد مطالب: 2

ماجرای تلخ حامد از ایلام تا افغانستان

ماجرای تلخ حامد از ایلام تا افغانستان

حامد آس از معلولان اهل ملکشاهی ایلام ماجرای تلخی را از سر گذرانده است؛ دستگیر شد، حکم اشتباه تبعه افغان گرفت و به افغانستان منتقل شد. در نهایت ۱۵ آذرماه با پیدا شدن حامد و بازگشتش به کشور خاتمه یافت.
به جای دولت مقتدر باید دنبال دولت خردمند بود

به جای دولت مقتدر باید دنبال دولت خردمند بود

یوسف اباذری حسرت و تفاخر به «عظمت» و «شکوه» ایران در دوران هخامنشی و ساسانی را آرزوی تشکیل دولتی «مقتدر» خواند و تاکید کرد: به‌ جای چنین آرزویی باید در پی همه‌گیر شدن خواست تشکیل دولتی خردمند بود که تمامی اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسد و به تکثر قومی و زبانی پایبند باشد.