skip to Main Content
تاملاتی پیرامون مفهوم کیوریتور در کارزار هنر ایران
تکرار هیچ!
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
امروزه بخش عمده‌ای از موفقیت یا شکست یک نمایشگاه در گرو نقش کیوریتور است. پذیرش این نقش کار کیوریتور را تبدیل به شبکه‌ای از مفاهیم می‌کند که در امتداد کار هنرمندان قرار دارد. یادداشت حاضر به تبیین نقش کیوریتور در هنر می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
بحران سیاسی حال و آینده‌ی عکاسی ایران
این‎بار قهرمان نسازیم
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ به خوبی نشان داده است وقتی کشوری وارد یک بحرانِ سیاسیِ جهانی می‌شود، هنر آن جغرافیا، به‌طور ناگهانی برای غرب اهمیت پیدا می‌کند؛ نمایشگاه‌هایی از هنرمندان کشور مربوطه به راه می‌افتد و اقتصاد هنر آن منطقه شکوفا می‌شود . حال اگر این جغرافیا، شرقِ رازآلود و خاورمیانه‌ی پُر تنش باشد، اهمیت ماجرا دوچندان می‌شود. اما چقدر این آثار هنری به خصوص عکاسی به زندگی روزمره ما شباهت دارد؟
بیشتر بخوانید
هنر عراق، زمین زنده‌ی باستانی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

در خاورمیانه و مشخصاً عراق، به واسطه‌ی تاریخ و نفوذِ تمدن‌های کهن، هنر تا قرن بیستم همواره خاصیتی تزیینی داشته و تنها در شرایط خاصی مانند جنگ، قحطی و اشغال و در مواردی اندک پا را از جنبه‌های تزیینی و کاربردی فراتر گذاشته است. همچنین مدرنیسم غربی و به طبعِ آن هنر مدرن در قرن بیستم نیز مانند سایر کشورهای منطقه با بازگشتِ دانشجویانِ اعزامی به اروپا، واردِ عرصه‌ی عمومی و آکادمیک عراق شده است.

بیشتر بخوانید
درباره‌‌ی‌ هنر وفا یاسین و اجراهای شخصی و سیاست
سبعیت بدن و سیاست
۲۸ مهر ۱۳۹۴
پرفورمنس و ویدئو آرت به عنوان مهم‌ترین شاخه‌های هنرهای معاصر ، از تلاقی‌ اتفاقات اجتماعی و سیاسی با دیدگاه‌های شخصی هنرمندان به مثابه یکی از اصلی‌ترین مواد اجرا بهره برده‌اند. با نگاهی به تاریخچه این شیوه‌ها، متوجه می‌شویم که موضوع غالب آثار شاخص پرفورمنس و ویدئو آرت در پیوند با سیاست، جنگ، جامعه، تبعیض جنسیتی و مفاهیمی از این دست بوده است. در این یاداشت به اجراها و ویدئوهای «وفا یاسین»، هنرمند فلسطینی پرداخته شده است. هنرمندی که اجراها و ویدئوهای خود را در پیوند با جغرافیایی که در آن ریشه دارد و نیز درگیری فیزیکال و تنش بدنی خود با آن، خلق و ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗