مطالب با برچسب: "فلسطین"

دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است

دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است

سیاست پیشرو به چه معناست و چه افقی دارد؟ در خاورمیانه برای تحقق سیاست ترقی‌خواه چه کار باید؟ جمیل هلال، جامعه‌شناس فلسطینی، طی یک گفتگو به این سوالات پاسخ می‌دهد. هلال استاد دانشگاه بیرزیت و پژوهشگر ارشد «مؤسسه‌ی فلسطینیِ مطالعات دموکراسی» در رام‌الله است.

اپلیکیشن‌های اشغالگر

اپلیکیشن‌های اشغالگر

«یک ساعت است که رسیده‌اید، بیش از ظرفیتتان خاک و مونوکسید کربن استنشاق کرده‌اید. تازه نیم ساعت دیگر طول خواهد کشید تا به سربازی برسید که ممکن است بدون ذکر هیچ دلیلی شما را مجبور کند که برگردید.» این وضعیت فلسطینیانی است که هر روزه از گذرگاه قلندیا عبور می‌کنند.