skip to Main Content
روایتی از کودکان کار و کودکان شهر در روزهای کرونایی
گونی‌های بزرگ، شانه‌های کوچک
۱۱ اسفند ۱۳۹۸
در روزهایی که همه نگران ابتلا به کرونا هستند، کودکانی که مجبورند در خیابان‌ها کار کنند و زباله‌ها را بگردند چگونه روزگار می‌گذرانند و از خودشان در برابر کرونا محافظت می‌کنند؟
بیشتر بخوانید
حداقل مزد کارگران ايران در 4 دهه چه تغييراتي داشته است؟
۵ میلیون ‌تومان؛ هزینه واقعی خانوار
۲۸ دی ۱۳۹۸
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در این یادداشت با مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که چگونه در ۴۰ سال اخیر کارگران ایران فقیر و فقیرتر شده‌اند.
بیشتر بخوانید
بازگشایی مدارس و کودکان بازمانده از تحصیل
۱ مهر ۱۳۹۸
يكی از ناخوشايند‌ترين مباحثی كه هر ساله با شروع سال تحصيلی در ايران و البته در بسياری از كشورهای ديگر مطرح است و برنامه‌ريزان آموزشی به دنبال حل و رفع آن هستند، كودكان بازمانده از تحصيل هستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top