skip to Main Content
گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره اشیا پرنده ناشناس
۸ تیر ۱۴۰۰
خلاصه‌ای از گزارش مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا خطاب به کنگره درباره بررسی اولیه اشیا پرنده ناشناس، از بسیاری جهات گزارش مهمی است، در این مطلب مروری بر آن‌چه که می‌توان به عنوان اطلاعات موثق از این گزارش دریافت می‌شود که البته می‌تواند لزوما هم ربطی به موجودات فرازمینی نداشته باشد.
بیشتر بخوانید
درباره شکست ماموریت ماهواره پیام و چند حاشیه در اطراف آن
شکست ماموریت «پیام» و پیام اشتباه وزیر
۲۹ دی ۱۳۹۷
از پرتاپ، شکست، و نحوه اطلاع‌رسانی در مورد ماهواره پیام چه درسهایی باید گرفت؟ یادداشت پوریا ناظمی نقدی بر این تجربه و حاشیه‌های آن است.
بیشتر بخوانید
فرود موفق بر نیمه تاریک ماه
تاریخ‌سازی چین در عصر فضا
۱۵ دی ۱۳۹۷
اخیرا یک کاوشگر چینی، برای اولین بار در تاریخ اکتشافات فضایی، موفق به نشستن بر نیمه پنهان ماه شده است. گزارش پوریا ناظمی از این رخداد تاریخ‌ساز و چشم‌اندازهای آن برای بشریت را بخوانید.
بیشتر بخوانید
ده‌ونک: مسأله‌ای جمعی برای «حق به زندگی»
۱۴ آبان ۱۳۹۷

ده‌ونک اکنون فضا/زمانی است که نظم مسلط به زیست روزمره برخورد کرده است. این نظم آنچنان صلب است که ۸۰ سال سابقه سکونت را بی‌اعتبار می‌پندارد. آیا این حیرت‌آور نیست؟ در نگاه اول بله اما با اندکی مکث در منطق درونی فضای سلطه می‌توان دریافت که اساساً چیزی غیر از این نمی‌توانسته باشد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗