skip to Main Content
فروچاله‌ها در کمین تخت جمشید
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
در پی بارندگی ناچیز و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، فرونشست در استان فارس گسترش چشمگیری داشته است؛ فرونشست در دشت مرودشت مجموعه تاریخی نقش رستم را تحت‌تاثیر قرار داده و تا ۳۰۰ متری سازه تخت جمشید امتداد پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗