یکی از «۶۲ باغ» در نیاوران تهران فرونشست

یکی از «۶۲ باغ» در نیاوران تهران فرونشست

گفته می‌شود زمینی که دیروز در نیاوران فرونشست کرده متعلق به تامین اجتماعی و یکی از ۶۲ باغ پرحاشیه و البته بدون مجوز ساخت است.

هفته گذشته برنامه‌ی «در شهر» گزارشی از اعتراض ساکنان خانه‌های مجاور این زمین منتشر کرد که نسبت به امکان فرونشست زمین و مخاطرات آن برای زندگی خود ابراز نگرانی کرده ‌بودند. در این برنامه شهردار ناحیه ادعا کرد که مالک مجوز گودبرداری دارد. این درحالیست که به گفته گروه «شهردیگر» زمین مورد نظر یکی از ۶۲ باغ پرمناقشه است که هنوز در رفت و برگشت میان شهرداری و شورای شهر تهران بوده و تکلیف روشنی ندارد و بنابراین فاقد هرگونه مجوز ساخت و گودبرداری است.

در اسفندماه سال ۹۷ گروهی از شهروندان به رویه باغ‌فروشی و تخریب ریه‌های تنفسی شهرها اعتراض کردند و به طور خاص خواهان ملغی شدن مجوز ساخت در این ۶۲ باغ شدند.