دشت‌های کرمانشاه در خطر فرونشست قرار دارند

دشت‌های کرمانشاه در خطر فرونشست قرار دارند

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه آثار فرونشست در برخی از دشت‌های کرمانشاه پدیدار شده، گفته اگر روند مصرف منابع آب‌های زیرزمینی همینگونه ادامه پیدا کند، حتما شاهد فرونشست در دشت‌های استان خواهیم بود.

به گفته محمودرضا شهلایی به دلیل الگوی نادرست مصرف آب اکنون هشت دشت استان کرمانشاه ممنوعه شده‌اند. در دشت‌های ممنوعه توسعه کشاورزی است و صدور مجوز فقط برای چاه‌های صنعت و شرب آن هم با محدودیت صورت می‌گیرد.

او همچنین اضافه کرده تا قبل از سال ۱۳۸۵ دشت ممنوعه در کرمانشاه نداشتیم و همه این مناطق ظرف یازده سال اخیر ممنوعه شده اند، همچنین تعداد این مناطق ممنوعه در چند سال اخیر بیشتر شده است.

پدیده فرونشست زمین در اغلب استان‌های ایران به موضوعی جدی تبدیل شده است و بیم آن می‌رود که باعث خرابی‌های جدی شوند. استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی علت اصلی فرونشست زمین است. ایران در صدر بیشترین میزان برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی است.