آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شورای عالی کار

حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد

حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد

ماه‌ها چانه‌زنی کارگران با دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ با ۱۴/۵ درصد افزایش به ۹۳۰ هزار تومان رسید. حداقل دستمزد امسال ۸۱۲ هزار تومان بود که این مقدار برای سال آینده ۱۱۸...
اعتراض به پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای

اعتراض به پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای

معاون اقتصادی وزارت کار به تازگی پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای را در شورای عالی کار مطرح کرده که این موضوع با واکنش منفی فعالان کارگری مواجه شده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این‌باره گفته وقتی حقوقی که کارگران می‌گیرند با خط فقر و نرخ...
خیز دولت برای مصادره‌کردن شورای عالی کار

خیز دولت برای مصادره‌کردن شورای عالی کار

شورای عالی کار در حال حاضر از ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۳ نفر نماینده کارگری تشکیل شده اما با اصلاح قانون کار تعداد نمایندگان دولت به ۶ نفر افزایش خواهد یافت. اعضای این شورا درباره دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد...
حداقل دستمزد ۹۵؛ نصف مبلغ پیشنهادی کارشناسان

حداقل دستمزد ۹۵؛ نصف مبلغ پیشنهادی کارشناسان

شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد. همچنین شورای عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. بنابراین حق بن نقدی سال آینده...