مطالب با برچسب: "سانسور"

لایحه انتشار رسانه‌ها؛ سقوط آزاد تاریخی

لایحه انتشار رسانه‌ها؛ سقوط آزاد تاریخی

در تاریخ ١٠٩ساله قوانین مطبوعات در ایران، هیچ قانونی به اندازه این لایحه، به تحدید حقوق و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و ایجاد سلطه بر فعالیت رسانه‌ها اهتمام نداشته است. حتی اگر نیمی از این متن از تصویب بگذرد، باید آن را سقوط قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست.

تفویض ممیزی «دستوری» نیست

تفویض ممیزی «دستوری» نیست

طرح خودتنظیمی یا تفویض ممیزی به ناشران، آن‌طور که مدیر اداره کتاب ارشاد خبر داده، در ابهامات بسیار وارد فاز اجرایی شده است. قریب دو سال پیش در پی موضع‌گیری حسن روحانی درباره فرهنگ و ماجرای سانسور در آستانه انتخاباتی که دولت یازدهم را روی کار آورد، این طرح پیشنهاد شد و سرآخر با مخالفت‌ ناشران به نتیجه نرسید.

نشریه فکاهی «کانار آنشِنِه» صد ساله شد: مردم خبر دروغ می‌خواهند

نشریه فکاهی «کانار آنشِنِه» صد ساله شد: مردم خبر دروغ می‌خواهند

صد سال است که نشریه کانار آنشِنِه / مرغابی زنجیری (Le canard enchaîné) در مقابل قدرت‌های حاکم قد علم کرده است. نشریه‌ای که طی یک قرن از نقد حکومت و قدرت باز نمانده؛ یک قرن بدون آگهی تجارتی، بدون وابستگی به احزاب سیاسی یا شرکت‌های بزرگ به زندگی ادامه داده است.