دلهره کرونا و جهان پر تعلیق اطراف ما

آرشیو یادداشت‌های

عقیل دغاقله

تعداد مطالب: 3

دلهره کرونا و جهان پر تعلیق اطراف ما

دلهره کرونا و جهان پر تعلیق اطراف ما

هول‌و‌هراسی که این روزها در آن زندگی می‌کنیم، برای بسیاری از ما شاید در نوع خود جدید باشد. نگرانی و اضطراب روز به روز بیشتر می‌شود و مدام از خودمان می‌پرسیم چه زمانی اوضاع به حالت عادی برمی‌گردد؟
کرونا و اقشار فقیر جامعه

کرونا و اقشار فقیر جامعه

کرونا اقشار فقیر و به حاشیه رفته جامعه را بیشتر تهدید می کند. مطالعات نشان داده‌اند که بیماری‌های اپیدمیک احتمال بیشتری دارد که افراد فقیر را-به نسبت دیگر طبقات اجتماعی- گرفتار کند.
قیام علیه اهرام

قیام علیه اهرام

در آن سوی این اهرام مدرن، این پتروشیمی‌ها و شهرک‌های زیبا در ماهشهر (و البته دیگر شهرهای نفتی)، کوخ‌ها و دخمه‌هایی هستند که در آن مردمی بر تلی از «فقر مطلق» و بدبختی و بیچارگی تمام زندگی می‌کنند.