مطالب با برچسب: "رانت اقتصادی"

ایران جزء «بد»‌های جهان

ایران جزء «بد»‌های جهان

در دو دهه اخیر نسبت اشتغال کل جهان در حول‌و‌حوش ٦٠ درصد نوسان کرده است. با وجود نسبت اشتغال به‌مراتب پایین‌تر از کل جهان، نرخ بیکاری ١٢درصدی ایران (جهان، شش درصد) یکی از نرخ‌های بالا محسوب می‌شود.