آرشیو یادداشت‌های

سمیرا حسینی

تبانی در اتاق‌عمل

تبانی در اتاق‌عمل

با صدای بلند ارقام را می‌خواند «هفت‌ میلیون، چهار ‌میلیون، ۹‌ میلیون، شش‌ میلیون تومان» فیش‌های بانکی را یکی‌یکی نشان می‌دهد، جلوی شماره‌حساب مقصد برخی از فیش‌ها نام پزشکان بنامی ثبت شده است و جلوی برخی اسم کسانی دیگر. این مبالغ واریزی یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی به...
بی‌شناسنامه‌های چابهار

بی‌شناسنامه‌های چابهار

مگسی که آن حوالی در حال پرواز است، روی گونه‌اش فرود می‌آید. پاهایش را به هم می‌مالد، مکث می‌کند سپس بی‌‌هیچ نگرانی بر پهنای صورش قدم می‌زند و کمی بعد دوباره به پرواز درمی‌آید. سفیدی چشمش روی پوست تیره‌اش خودنمایی می‌کند. آستین لباس‌‌های بلوچی‌اش را بالا می‌دهد و بدون...
چهار نعل به سوی مرگ

چهار نعل به سوی مرگ

هر جا که پا می‌گذاری پر از استخوان و لاشه اسب‌ها و الاغ‌هایی‌ است که شاید وقت فرار یا بعد از توقیف بار کولبران با شلیک گلوله به مرگ محکوم شده‌اند. دیدن لاشه گروهی این چهارپایان در سردشت و پیرانشهر میان خاک و سنگ یا رودخانه، با سوراخ‌هایی بر بدن‌شان و رها شده در خون...