skip to Main Content
نمایندگان کارگری امسال هم مصوبه مزد را امضا نمی‌کنند؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کارگران در انتظار تعیین دستمزد هستند و وزیر کار اعلام کرده میزان حقوق کارگران قبل از پایان اسفند نهایی می‌شود. جلسات تعیین دستمزد در حال برگزاری است و کارفرمایان روی رقم‌هایی یین ۱۵ تا ۲۵ درصد برای افزایش دستمزد چانه‌زنی می‌کنند و نمایندگان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد نه درصدی بلکه باید ریالی باشد. آیا کارگران دستمزدی مکفی برای نجات وضعیت معیشتی خود دریافت خواهند کرد؟
بیشتر بخوانید
معمای دستمزد کارگران؛ افزایش ۲۵ درصدی، ۴۰ درصدی یا ۳۰۰ درصدی
۱ دی ۱۳۹۹
سال گذشته جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران با اعتراض و خروج نمایندگان کارگری از جلسه مواجه شد و مصوبه شورا بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ و اجرا شد. حالا در اواخر پاییز ۹۹ و در شرایطی که به گفته خود مراجع رسمی، اقلام اساسی تاکنون ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗