تشریفات شکایت در اداره کار کمتر شد

تشریفات شکایت در اداره کار کمتر شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۳۲ آیین دادرسی کار را باطل و تشریفات شکایت کارگر از کارفرما را کمتر کرد.

بر اساس این ماده چنانچه دادخواست فاقد شرایط مقرر باشد، ثبت نمی‌شود و به جریان نمی‌افتد و اثری نخواهد داشت. منظور از شرایط مقرر در این ماده، درج نام و نام خانوادگی، اقامتگاه شاکی و متهم، امضا و برخی موارد دیگر است که معمولا به علت عدم تسلط کارگران به ضوابط حقوقی، این موارد درج نمی‌شد و دادخواست ثبت نشده و بی‌اثر می‌شد. با این تغییر، مراجع حل اختلاف کار موظف شدند طبق قوانین و اصول حقوقی به دعوی رسیدگی کنند. به این ترتیب در صورت ناقص بودن دادخواست به کارگران شاکی فرصت اصلاح داده می‌شود.

بی‌اطلاعی کارگران از پیچ و خم‌های حقوقی قوانین کار و عدم دسترسی آسان به وکلای دادگستری در این دعوی‌ها همواره تضییع حقوق آنها را به همراه داشته است.