سرهای تهرانی‌ها در آستانه رفتن

آرشیو یادداشت‌های

سایت فرارو

تعداد مطالب: 1

سرهای تهرانی‌ها در آستانه رفتن

سرهای تهرانی‌ها در آستانه رفتن

آلودگی هوای تهران، باعث عدم توجه به دیگر آلودگی‌هایی شده است که شهروندان پایتخت در مواجهه با آن‌ها قرار می‌گیرند. آلودگی‌هایی مانند آلودگی نوری و صوتی که شاید تأثیر آشکاری بر سلامت فیزیکی انسا‌ن‌ها ندارند اما در تخریب آسایش و آسیب‌های روانی نقش مهمی دارند.