آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

جنگ ایران و عراق

آیین‌نامه نظامی تاریخ جنگ را ذبح می‌کند؟

آیین‌نامه نظامی تاریخ جنگ را ذبح می‌کند؟

«آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس» باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان پژوهشگران این حوزه شده است. در این گزارش دیدگاه چند تن از پژوهشگران جنگ را جویا شده‌ایم که هر کدام دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه داده‌اند. چند روزی از انتشار آیین نامه...
سقوط هواپیمای فرماندهان جنگ تصادفی نبود

سقوط هواپیمای فرماندهان جنگ تصادفی نبود

سرهنگ دوم بازنشسته محمدعلی شریف‌النسب از نیروهای قدیمی ارتش، در گفتگو با تاریخ ایرانی با قاطعیت می‌گوید که سقوط هواپیمای امرای ارتش و جنگ، در ۷ مهر ۱۳۶۰ تصادفی نبوده است. شریف‌النسب بر مشکوک بودن سقوط هواپیما تاکید می‌کند و می‌گوید سخنان تمام شاهدان سقوط هواپیما،...
انفجار سرطان لنفوم در هویزه

انفجار سرطان لنفوم در هویزه

نوروز امسال یک گروه متخصص پزشکى براى طرح غربالگرى راهى خوزستان می‌شوند. در این طرح روستاهاى ملیحه کوت سعد، قمر، فردوس و سمیده مورد آزمایش دقیق قرار گرفتند. روستاى سمیده ٢٠٠ خانوار، روستاى فردوس ١١١ خانوار، روستاى قمر بیش از ١٠ خانوار و روستاى ملیحه کوت سعد نیز حدود...
رانده از عراق وامانده در ایران

رانده از عراق وامانده در ایران

چادرها را برچیدند و در دشت فراخ در دامن اشترانکوه، گوشه‌شرقی لرستان بلوک‌ سیمانی روی هم گذاشتند و اردوگاهی ساختند که بقایایش باقی ‌است. در خانه‌های زخمی‌اش حالا ۵٠خانوار عراقی ایرانی الاصل نفس می‌کشند. شبانه‌روز با آرزوی رسیدن نتیجه آزمایش دی‌ان‌ای و گرفتن شناسنامه...