skip to Main Content
راهبران مترو راهی به روشنی ندارند
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
راهبری مترو شغل به نسبت جدیدی است و مشکلات خودش را دارد. راهبران مترو ترجیح می‌دهند به جای مطرح‌کردن مشکلات با شرایطشان کنار بیایند زیرا معتقدند طرح آنها نتیجه‌ای جز دردسر برایشان نداشته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗