سیاست امید: در ستایش زندگی‌های کوتاه در دوران مرگِ ابدی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

جنگ‌

تعداد مطالب: 1

سیاست امید: در ستایش زندگی‌های کوتاه در دوران مرگِ ابدی

سیاست امید: در ستایش زندگی‌های کوتاه در دوران مرگِ ابدی

نویسنده: ساره مراد | ما چگونه با فقدانی پوچ و بی‌معنا روبرو می‌شویم؟ در واقع، آیا فقدان‌هایی وجود دارد که معنابخش باشند؟ ما چطور با فقدان برخورد می‌کنیم در لحظه‌ای که به نظر می‌رسد همه چیز پیشاپیش از دست رفته است: ملت‌ها، انقلاب‌ها، امید. در دوران جنگ‌های ابدی، در دوران مرگ انبوه و حیرت‌انگیز، چگونه به سوگ کسانی می‌نشینیم که چشم از جهان فروبستند به این دلیل ساده که قلبشان از کار ایستاد؟