اپیدمی‌ها همانند جنگ‌ها می‌توانند تا سال‌ها ادامه یابند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

جنگ

تعداد مطالب: 75

اپیدمی‌ها همانند جنگ‌ها می‌توانند تا سال‌ها  ادامه یابند

اپیدمی‌ها همانند جنگ‌ها می‌توانند تا سال‌ها ادامه یابند

اسلاوی ژیژک در مطلب پیش رو به این موضوع می‌پردازد که اگرچه بعد از نقطه اوج اپیدمی کرونا هم‌چنان زندگی به حالت عادی خود باز نمی‌گردد و بحران ادامه دارد اما این بدان معنا نیست که وضعیت نومیدانه است.
عکاس جنگ، راوی مرگ

عکاس جنگ، راوی مرگ

عکاسی چگونه ابزاری می‌شود برای مبارزه علیه جنایات جنگی؟ در این یادداشت کوتاه با عکاسی همراه می‌شویم که با ثبت جنایات جنگی ما را از محیط امن خود به واقعیت بیرون پرتاب می‌کند.