skip to Main Content
جایزه نوبل و معضلِ سیاست‌زدگی
۴ آبان ۱۴۰۰
ما در عصری زندگی می‌کنیم که منافع سیاسی با علومِ دقیقه در آمیخته‌اند. فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در انتخاب برندگان جوایز نوبلِ فیزیک نقش دارد. به‌هرحال این جایزه خاصیت اصلی خود را از دست داده و به‌جای آن‌که یک جایزه علمیِ خالص باشد، به ابزاری برای اعتباربخشیِ اجتماعی بدل شده است.
بیشتر بخوانید
این سه نفر: سارتر و پاسترناک و باب دیلان
خنیاگر امریکایی نوبل ادبیات را نمی‌خواهد
۲۸ مهر ۱۳۹۵

امشب در ال پاسو روی صحنه می‌رود، برای اهالی تگزاس می‌خواند و به سیاق همه‌ی این چند روز لب از لب نمی‌گشاید و فقط آواز می‌خواند و حرفی از پذیرفتن جایزه‌ی ادیبان یا رد کردنش نمی‌زند، او همچنان خنیاگر است.

بیشتر بخوانید
وجدان نوبل
۱۹ مهر ۱۳۹۳
جایزه نوبل معتبرترین جایزه‌ی علمی است که به یک دانشمند تعلق می‌گیرد. جایزه نوبل در سال ۱۸۹۵، به وصیت کارخانه‌دار و شیمیدان سوئدی، آلفرد نوبل که بیشتر او را به دلیل ابداع دینامیت می‌شناسند، پایه‌گذاری شد. در سال ۱۹۰۱ میلادی، نخستین جوایز این بنیاد اهدا شد. طبق وصیت وی، پنج جایزه به‌طور سالانه در رشته‌های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات و صلح؛ به افرادی تعلق می‌گیرد که بیشترین خدمت را به بشر کرده باشند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗