skip to Main Content
مردان قلعه رستم مدرسه نداشتند ، اسکلت‌کار شدند
مردان پرنده
۱۷ مهر ۱۳۹۶
در ٢ روستای قلعه رستم و بیدستانه جوانان زیادی دراثر سقوط از داربست هنگام کار در ساختمان‌های تهران و شهرهای بزرگ مجروح و برای ماه‌ها بیکار شده‌اند. روستاهای آنها دبیرستان ندارد.
بیشتر بخوانید
گزارشی از وضعیت بیمه و معیشت ملوانان در جنوب کشور
ملوانی بدون آینده
۱۵ شهریور ۱۳۹۶
سال ٧٤ بیمه ملوان‌ها طبق تفاهمنامه‌ای اجباری شد. ملوان‌ها در بهترین حالت ماهی ٢٣ روز بیمه می‌شوند. سه درصد سهم کارفرما از بیمه بیکاری ملوان‌ها وصول نمی‌شود و آنها خدمات بیمه بیکاری نمی‌گیرند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗