skip to Main Content
سه‌گانه‌ انقلاب بیضایی؛ نعل وارونه‌ آزادی
۳۰ تیر ۱۳۹۹
منتقدان هنر روز به روز فریاد بلند‌تری بر سر هنرمندان می‌کشند که از زمانه و پس‌زمینه اجتماعی‌شان گسست بیشتری پیدا کرده‌اند، خوانش دوباره‌ سه نمایشنامه از بیضایی در ارتباط با تاریخ اجتماعی‌اش اما، می‌تواند درهای تازه‌ای بر فهم این ارتباط بگشاید.
بیشتر بخوانید
نگاهی به مستند «تئوریسین خشونت» درباره احمد فردید
وقتی فیلم با موضوعش یکی می‌شود
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
مستند «تئوریسین خشونت» ساخته محسن کوقان به یکی از چهره‌های مناقشه‌برانگیز دهه ۱۳۶۰ ایران یعنی سید احمد فردید پرداخته است. این مستند از جمله تولیداتی‌ست که به جای خود واقعیت تاریخی دلبسته نگاه ایدئولوژیک و افسانه واقعیت‌اند.
بیشتر بخوانید
تصور انقلاب ۵۷ در سینما
از نفس افتاده‌ها، غریبه‌ها و قصه‌بافان
۱۵ آبان ۱۳۹۷
سینمای ایران در پیش از انقلاب تا چه حد موضوعاتی را بازنمایی می‌کرد که در انقلاب ۵۷ نمایان شد؟ تصور ایده‌های جامعه انقلابی ایران در سینما چه تصاویری را پیش می‌کشید؟
بیشتر بخوانید
نگاهی به كتاب سياست‌های خيابانی آصف بيات
پیدایش سویه‌ای از مقاومت به‌واسطه نقد درون‌ماندگار جنبش تهی‌دستان
۶ شهریور ۱۳۹۷
آیا آنطور که روایت‌های رسمی ادعا می‌کنند، انقلاب سال ۵۷ ایران، انقلاب تهیدستان بوده است. نویسنده این یادداشت معتقد است آصف بيات نشان می‌دهد جنبش تهی‌دستان برخلاف آنچه رهبران انقلاب می‌گفتند، حركتی موازی با جريان انقلاب بود تا تغييری در زندگی خود و جامعه مستقل‌شان ايجاد كنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗