skip to Main Content
تصور انقلاب ۵۷ در سینما
از نفس افتاده‌ها، غریبه‌ها و قصه‌بافان
۱۵ آبان ۱۳۹۷
سینمای ایران در پیش از انقلاب تا چه حد موضوعاتی را بازنمایی می‌کرد که در انقلاب ۵۷ نمایان شد؟ تصور ایده‌های جامعه انقلابی ایران در سینما چه تصاویری را پیش می‌کشید؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗