skip to Main Content
زنانی که تنها زندگی می‌کنند - عکاس: بهار اصلانی
پیکربندی جنسیتی مسکن
زنانگی و مسکن
۱۳ بهمن ۱۳۹۸
جای مسئله جنسیت به‏‌عنوان یکی از وجوه برسازنده مسئله شهر همچنان خالی ا‏ست. این متن می‌کوشد به میانجی مسکن، جنسیت و شهر را در هم ‏بیامیزد تا از روزنه شهر به جنسیت بنگریم و از خلال جنسیت به شهر بیندیشیم
بیشتر بخوانید
گفتگو با ایمان واقفی از مترجمان کتاب «آنری لوفور»
حق به شهر حق به مرکزیت است
۱۶ آبان ۱۳۹۸
گروه فضا و دیالکتیک در همکاری با انتشارات کسرا کتاب آنری لوفور را در بازخوانی اندیشه‌های این اندیشمند فرانسوی مطرح کرده است. این متن گفتگویی با یکی از مترجمان کتاب درباره آرای لوفور و این کتاب است.
بیشتر بخوانید
کدام سیاست شهری؛ از شورای شهر تا شهر شورایی
۱۰ دی ۱۳۹۷

سیاست شهرِ شورایی تمامِ همّ خود را بر بازپس‌گیری قدرتِ از دست رفته می‌گذارد. افقش ساخت سنگرهای شهری‌ست تا یک به یک جبهه‌های به یغما رفته را به قلمرو خود ضمیمه کند. بر این بستر اما باید پرسید شهری بدین گستردگی و ساکنانی با این تکثر چگونه تن به اداره شورایی می‌دهد؟ گویی مسایل شهری به‌قدری متکثر و از نظر جغرافیایی پراکنده است که سخن از شهر شورایی مفری نمی‌یابد جز تن دادن به قالب تثبیت‌شده شورای شهر.

بیشتر بخوانید
از مدیریت‌گرایی تا کاسب‌کارسالاری‌:
دگرگونیِ حکمرانی شهری در سرمایه‌داری متأخر
۲ دی ۱۳۹۵
دیوید هاروی در این مقاله‌ جریان‌ساز که حدود ۲۵ سال پیش نگاشته‌شده به تغییر رویکرد در مدیریت و حکمرانیِ شهری می‌پردازد. او با نقد نگاهِ دیگر مارکسیست‌هایی که مکانیزم‌های انباشت سرمایه را صرفاً فرآیندی اقتصادی می‌بینند، به نقش بی‌بدیل شهرها در سیر این تحولات اشاره می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗