skip to Main Content
تصمیم تاریخی سوئد: آیا سوئد به قطار راست‌گرای اروپا می‌پیوندد؟
۱۰ شهریور ۱۳۹۷

سوئد در آستانه انتخابات است. آیا انتخابات پیش‌رو صحنه سیاسی این کشور را تغییر می‌دهد؟ یادداشت زیر به احزاب درگیر در انتخابات و به طور خاص حزب دموکرات پرداخته است. این حزب با سیاست‌های مهاجرستیز و دست‌راستی‌‌اش برای اولین‌بار ممکن است پیروز انتخابات باشد.

بیشتر بخوانید
لبنانی‌ها پس از ۹ سال به پای صندوق‌های رأی می‌روند
امید اندک تغییر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
امروز پس از ۹ سال، لبنانی‌ها در انتخابات شرکت می‌کنند. انتخاباتی که بنا به دلایل مختلف از جمله بحران سوریه و برخی نزاع‌های سیاسی در گروه‌های حاضر در سیاست لبنان به تعویق افتاده بود. اما این انتخابات برای گروه‌های حاضر چه اهمیتی دارد و آیا مردم لبنان به این انتخابات امیدی دارند؟
بیشتر بخوانید
آیا باید هر مساله‌ای را به اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم‌بندی کرد؟
تأملی بر تقسیم‌بندی پارسونزی در مناظره‌های انتخاباتی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
آنچه در تقسیم‌بندی سه مناظره صداوسیما می‌بینیم نیز نسخه معیوبی از تقسیم‌بندی پارسونزی است اما یا این تقسیم‌بندی همه مسائل مهم و سرنوشت‌ساز کشور را شامل می‌شود یا اینکه باعث می‌شود برخی موضوعات ژرف و زیربنایی نادیده گرفته شوند.
بیشتر بخوانید
Back To Top