skip to Main Content
برآمدن ترکیه‌ اردوغان
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
دنیا یک‌صدا این سؤال را تکرار می‌کند که آیا ترکیه به سوی استبداد کامل پیش می‌رود؟ جواب تام و تمام به این سوال را اما نه در تحلیل‌های سیاسی روزمره که باید در اقتصاد سیاسی ترکیه و تاریخ آن جستجو کرد.
بیشتر بخوانید
برنده رویارویی جدید اردوغان و مخالفانش چه کسی خواهد شد؟
فتح ترکیه پشت حصار استانبول
۱ تیر ۱۳۹۸
استانبول، بزرگترین و مهمترین شهر ترکیه، برای تکرار انتخابات شهری حاضر می‌شود. حمید ابراهیم‌زاده به اهمیت این انتخابات و وضعیت نیروهای سیاسی درگیر می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
کمالیسم راست‌گرا و ارتش ترکیه
۲۶ مهر ۱۳۹۷

در دوران پس از 1971 ارتش یک موضع ایدئولوژیک جدید اتخاذ کرد؛ کمالیسم راست‌گرا. کمالیسم راست‌گرا تماماً ضد مذهب نیست اما خطوط قرمزی دارد که انتظار دارد شخصیت‌های مذهبی از آنها عبور نکنند. اسلام‌گرایانی مانند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه و متحدانش در جنبش سری فتح الله گولن تلاش کردند قدرت کمالیست‌ها را در درون ارتش از بین ببرند و جای افسران کمالیست را با نیروهای وفادار به خود پر کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗