نگاهی به کتاب برآمدن ترکیه اردوغان

آرشیو یادداشت‌های

سالار نورانی خوشخو

تعداد مطالب: 1

نگاهی به کتاب برآمدن ترکیه اردوغان

نگاهی به کتاب برآمدن ترکیه اردوغان

اردوغان تجسم ترکیب مناسب اتحاد با غرب و وفاداری به سنت‌های اسلامی بود. کتاب برآمدن ترکیه اردوغان تلاش دارد برآمدن چنین شخصیتی و حزبی را در ترکیه بررسی کند.