پرداخت وام دانشجویی در آمریکا، ز گهواره تا گور

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

آمریکا

تعداد مطالب: 88

تصویری از نگاه آمریکایی به جامعه ایرانی

تصویری از نگاه آمریکایی به جامعه ایرانی

رضا مختاری‌اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر در مقدمه کتاب «ایرانیان از نگاه آمریکاییان» نوشته است: «آمریکا اگر چه جزیی از دنیای غرب به‌شمار می‌آمد اما برای ایرانیان نشانه‌ای از دنیای جدید و متفاوت از قدرت‌های استعماری اروپا بود.»

معیشت معلمان آمریکا با نگاهی جزیی‌تر از روی‌ جلد به درون

معیشت معلمان آمریکا با نگاهی جزیی‌تر از روی‌ جلد به درون

به تازگی مجله تایمز گزارشی در مورد وضعیت معیشیتی معلمان در آمریکا منتشر کرده است. این گزارش در رسانه‌های ایرانی هم بازتاب داشته و بعضا با سوگیری سیاسی به عنوان نمونه‌ای کلان از وضعیتی اسف‌بار از آن یاد کرده و برخی جنبه‌های آن نادیده گرفته‌اند. شهرام جمالی، معلم، در این یادداشت به این جنبه‌ها می‌پردازد.