سندروم پیشاقاعدگی؛ جنون ماهانه یا طغیان علیه سرکوب؟

آرشیو یادداشت‌های

دانش

تعداد مطالب: 292

سندروم پیشاقاعدگی؛ جنون ماهانه یا طغیان علیه سرکوب؟

سندروم پیشاقاعدگی؛ جنون ماهانه یا طغیان علیه سرکوب؟

آیا سندرم پیشاقاعدگی یک واقعیت پزشکی است یا یک برساخت اجتماعی؟ این مقاله کوششی برای پاسخ به این پرسش است که آیا سندرم پیشاقاعدگی «واقعی» است و واقعی بودن آن چه معنایی برای زنان دارد.
در جستجوی درمان کرونا

در جستجوی درمان کرونا

پروسه بررسی داروها و ترکیباتی که ممکن است در برابر یک بیماری مفید باشند، پروسه‌ای کند و زمان‌بر است اما شاید بتوان با دست بردن به داروهای شناخته‌شده، مدت زمان پیدا کردن داروهایی موثر را کوتاه‌تر کرد.
کمبود امکانات، توزیع نابرابر

کمبود امکانات، توزیع نابرابر

این گفتگو با یکی از پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانی سطح یک انجام شده. وی در این مصاحبه از روزهای پیش از اعلام رسمی شیوع کرونا تا روز ۱۴ام اسفند که این گفتگو انجام شده را شرح می‌دهد.
باز هم زنان باردار فراموش خواهند شد؟

باز هم زنان باردار فراموش خواهند شد؟

تولید واکسن برای کرونا یکی از اولویت‌های این روزهای دانشمندان است. اما وقتی که این واکسن تولید شد آیا تمام افراد جامعه می‌توانند از آن بهره ببرند؟