skip to Main Content
ویکی‌پدیا گنجینه‌ای برای انواع استفاده‌ها و سوءاستفاده‌ها
۱۳ آبان ۱۴۰۰
ویکی‌پدیا برای آغاز کار پژوهشی مناسب است. جوینده می‌تواند از این دانشنامه شروع کند، منابع برود و بررسی و پژوهش‌ خود را ادامه بدهد. اگر بتوان از ویکی‌پدیا سرنخی به دست آورد، اما جست‌وجو و پژوهش را به کمک منابع معتبر ادامه داد، ویکی‌پدیا وظیفه مناسب خود را انجام داده است، همین و بس.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗