skip to Main Content
درباره گزارش سازمان ملل پیرامون انقراض بزرگ به دست انسان - به بهانه‌ آتش‌سوزی در استرالیا
چشم‌اندازی نو در تغییرات بنیادین
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
بشر با اشتهای سیری‌ناپذیر به مصرف، تاثیر ویرانگری بر زمین داشته به‌طوری‌که اکنون یک میلیون گونه جانوری و گیاهی را منقرض کرده است. دانشمندان این عصر را آغاز ششمین انقراض گسترده در تاریخ زمین می‌دانند.
بیشتر بخوانید
اهواز روز پنجشنبه گرم‌ترین دمای تاریخ را تجربه کرده است
 اهواز و زابل؛ درآتش و خاک
۱۰ تیر ۱۳۹۶
اهواز روز پنجشنبه گرم‌ترین شهر جهان بود. مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی می‌گوید هنوز به اوج گرما نرسیده‌ایم و تعداد روزهای گرم امسال در کل کشور از‌ سال گذشته بیشتر است.
بیشتر بخوانید
ما در معرض حمله‌های تغییرات اقلیمی قرار داریم و تنها امیدمان یک بسیج جهانی است
دنیایی در جنگ
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
گرم‌شدن زمین با یورشی ویرانگر پیش می‌آید و هر هفته که می‌گذرد، ۲۲ مایل مربع دیگر از یخ‌های شمالگان ناپدید می‌شوند. کربن و متان قلمرو فیزیکی فتح می‌کنند، وحشت و ویرانی خلق می‌کنند، کشته و زخمی بر جای می‌گذارند و حتی دولت‌ها را در عمل بی‌اثر می‌سازند. مقابله با روند گرم‌شدن زمین به یک بسیج جهانی نیازمند است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗