skip to Main Content
پای حرف‌های جوانانی که ‌‌می‌‌خواهند مهاجرت کنند
رؤیای زندگی جدید پشت درهای سفارت
۱۱ مهر ۱۳۹۷
«نه آقازاده‌ایم، نه پدر و همسرم سرمایه‌ای دارند که برای کار و زندگی به ما بدهند و نه بلدیم مال حرام بخوریم. دلمان ‌‌می‌خواهد برویم جایی که یک قالب پنیر یک هفته‌ای از هزار تومان نرسد به 3 هزار تومان یا وقتی صبح بیدار ‌‌می‌شویم یک اتفاق عجیب نیفتاده باشد که همه چیز را به‌هم بریزد».
بیشتر بخوانید
انتخابات مجلس آلمان؛ دیگری‌هراسی و حس عدم امنیت
۵ مهر ۱۳۹۶
حزب دست‌راستی «آلترناتیو برای آلمان» توانست با شعارهای تبلیغاتی علیه پناهجویان برای نخستین‌بار به پارلمان آلمان راه پیدا کند. آمارها درباره این انتخابات و تغییر آراء احزاب مختلف چه می‌گویند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗