skip to Main Content
براساس «دستورالعمل اجرائی مهارت‌آموزی در محیط كار واقعی» صورت می‌گیرد
هبه کارگران به کارفرمایان
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
اگر مهارت‌آموزی، همان کارآموزی است که در قانون کار آمده طبیعی است که دستورالعمل آن هم ذیل قانون کار گنجانده خواهد شد، چراکه اگر جز این باشد، جز هبه‌‌کردن نیروی کار به کارفرمایان و بیگاری‌کشیدن از آنها، عایدی دیگری ندارد.
بیشتر بخوانید
حکایت زندگی یک مهاجر افغان
برای من که مشکلی پیش نمیاد؟
۳ اسفند ۱۳۹۵
اتباع و کارگران مهاجر افغانستانی بنا بر دستورالعمل وزارت کار اجازه فعالیت در همه شغل‌ها را ندارند. مهم نیست که در کشور خود چه شغل و یا تخصصی داشته‌اند؛ مهندس یا شاعر. باید در این مشاغل سخت مشخص شده وزارت کار، مشغول به کار شوند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗