صندوق‌های بازنشستگی برای جلوگیری از رشد گروه‌های مارکسیستی ایجاد شدند

صندوق‌های بازنشستگی برای جلوگیری از رشد گروه‌های مارکسیستی ایجاد شدند

وزیر سابق کار می‌گوید بعد از جنگ‌جهانی دوم گروه‌هایی مارکسیستی در اروپا بسیار قوی شده بودند و داشتند اروپا را می‌‌گرفتند و طرح مارشال با مطرح‌کردن برنامه‌‌های اجتماعی از جمله صندوق‌‌‌های بازنشستگی برای جلوگیری از رشد بسیار زیاد این گروه‌‌ها بود.

علی ربیعی در برنامه بمب ساعتی با اشاره به این که فلسفه صندوق‌‌ها جلوگیری از شورش‌‌های اجتماعی بود، افزود: در واقع، اصل فلسفه‌‌‌‌شان کاهش‌ریسک زندگی آدم‌‌‌ها است. حال شما با توجه به شرایط ایران اگر بخواهید به این ماهیت بازگردید با فشار و استرس بسیار زیادی مواجه خواهید شد.

این عضو سابق دولت تدبیر و امید با اشاره به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر تصریح کرد: براساس قوانین پوپولیستی که در کشورمان بنا نهاده‌‌ایم علاوه بر مستمری که به فرد پرداخت‌‌کننده و عضو این صندوق باید بدهیم، به همسر وی و دختر وی(در صورت طلاق گرفتن) باید مستمری بدهیم. ربیعی در پایان گفت: شستا روی زبان‌ها افتاده البته وجود فساد را کتمان نمی‌کنم.

خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی از مسائلی است که در این سال‌ها بارها از طرف دولت مطرح شده است. در میدان می‌توانید درباره واگذاری صندوق‌ها به بخش خصوصی مطالبی بخوانید.