skip to Main Content
بازنگاری تاریخ ادبیات فارسی:
یادآوری ایران به بهای فراموشی جغرافیای فارسی
۲۹ مهر ۱۳۹۹
برخلاف امروزه که زبان فارسی شدیدا به قومیت (پارس)، مذهب (اسلام)، یا ملیت (ایران) پیوند می‌خورد، استفاده از این زبان در در دوره‌ای طولانی، از ۱۰۰۰ تا ۱۸۵۰ میلادی، چنین مرزهایی نمی‌شناخت. اما چه‌طور شد که «مالکیت» ادبیات فارسی و میراث آن دیگر عمدتا جزو قلمروی ایران محسوب می‌شود؟
بیشتر بخوانید
سرنگونی مجسمه ادوارد کالستون؛ تاریخ یا بازنویسی تاریخ؟
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
پیکر تاجر برده‌ای به مدت ۱۲۵ سال بر سر بریستول سنگینی می‌کرد، تا اینکه معترضانی از فرهنگ‌های مختلف توانستند کاری بکنند که هیچ یک از کارزارهای گذشته موفق به انجامش نشده بودند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗