skip to Main Content
چگونه بیتار اورشلیم نژادپرست‌ترین باشگاه دنیا شد
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
بیتار اورشلیم به همراه مکابی حیفا، مکابی تل آویو و هاپوئل تل آویو، یکی از محبوب‌ترین باشگاه‌های اسرائیل است. با این حال، آنچه بیتار را از باشگاه‌های دیگر جدا می‌سازد، ساختار سیاسی تحمیلی است که از ابتدای تأسیس در سال 1936، این باشگاه را از راس هرم تا پایین درگیر کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗