دستمزد کارگران در ۱۰سال گذشته کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش داده

دستمزد کارگران در ۱۰سال گذشته کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش داده

در ۱۰ سال گذشته حداقل دستمزد کارگران هرگز نتوانسته بیش از ۲۹درصد هزینه‌های زندگی آنان را پوشش دهد. بر اساس تحقیقی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۵ همیشه درآمد ناشی از حداقل مزد ناکافی بوده و نتوانسته حتی یک سوم هزینه‌های زندگی خانوار...
جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

در روزهایی که گذشت موجی از اعتراضات مردمی ایران را درنوردید. اعتراضاتی سیاسی که مطالبات اقتصادی نیز در آنها چشم‌گیر بود. تاکیدی دیگر بر جدایی‌ناپذیری سیاست و اقتصاد که این‌بار از زبان گروه‌های مختلف مردم در خیابان‌ها بیان می‌شد. این یادداشت جستاری در واکاوی اعتراضات...
امتناع دولت از تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی

امتناع دولت از تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی

در حالیکه کارگران افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم را برای گذران زندگیشان کافی نمی‌دانند، سخنگوی دولت گفته دولت خود را مقید به افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم می‌داند. محمدباقر نوبخت در پاسخ به کارگرانی که می‌گویند در سال‌های ۸۸ و ۸۹ کمتر از نرخ تورم افزایش...
ادعای وزیر کار درباره پیشی‌گرفتن دستمزدها از تورم

ادعای وزیر کار درباره پیشی‌گرفتن دستمزدها از تورم

وزیر کار مدعی شد دولت دولت توانسته تا درآمد مزدبگیران شاغل و بازنشسته را بیش از تورم افزایش دهد با این حال گفته جا دارد برای جبران قدرت خرید از دست رفته آنها نیز اقدامی ضروری صورت بگیرد. گفته‌های وزیر کار در حالی است که انجمن‌های صنفی و کارگران بارها از پایین‌بودن...

Send this to a friend