از مصادره «زبان اشاره» دست بردارید

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مترجم ناشنوایان

تعداد مطالب: 4

از مصادره «زبان اشاره» دست بردارید

از مصادره «زبان اشاره» دست بردارید

شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد ناشنوایان ایران در انتقاد از گسترش ویدئوهای نمایشی به «زبان اشاره» در شبکه‌های مجازی، بیانیه‌ای منتشر کرده است.

با زبان اشاره، من برابرم

با زبان اشاره، من برابرم

گروهی از ناشنوايان با تجمع و راه‌پیمایی در پارک شهر خواستار ايجاد فرصت برابر و مشاركت كامل ناشنوايان در امور اجتماعى همانند افراد شنوا و همچنین ایجاد شرایط برابر با افراد شنوا در جامعه برای ناشنوایان شدند.
به مناسبت هفتۀ جهانی ناشنوایان

به مناسبت هفتۀ جهانی ناشنوایان

شعار جهانی امسال برای گرامی‌داشت هفتۀ جهانی ناشنوایان (۲ تا ۸ مهرماه) این است: «زبان اشاره که باشد، من هم با دیگران برابر هستم». هدف از هفته جهانی ناشنوا و این شعار آگاهی بخشی درباره فرهنگ و زبان ناشنوایان است. این یادداشت مروری است بر کارنامۀ ایران در امور ناشنوایان با تمرکز بر توافقنامه‌ای که سال گذشته میان سازمان بهزیستی و توانبخشی با سازمان‎های غیردولتی ناشنوایان منعقد شد.