مطالب با برچسب: "فساد اقتصادی"

دولت و خیریه‌ها، یک رابطه ناشفاف

دولت و خیریه‌ها، یک رابطه ناشفاف

دولت هر روز وظایف بیشتری را از خود سلب و بر دوش خیریه‌ها می‌اندازد. بعد از ساخت ۵۷درصد مدارس کشور به وسیله خیریه‌ها حالا دولت از آنها خواسته در راه‌سازی هم کمک کنند. این در حالی است که فعالیت‌های اقتصادی خیریه‌ها هم ناشفاف است و بسیاری از آنان متهم به پولشویی و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی‌اند.

هیبت ترسناک «نظارت» برای مدیران تهران

هیبت ترسناک «نظارت» برای مدیران تهران

هرجا موضوع نظارت بیشتر بر کار شهرداری تهران مطرح می‌شود دو نفر از پیش آماده مخالفتند، اول محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و دوم مهدی چمران، رئیس شورای شهر. حالا که موضوع نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها مطرح شده باز هم این دو در کنار هم قرار گرفته‌اند.