skip to Main Content
جهانی بدون کار چه شکلی خواهد بود؟
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
به پرسش کشیدن کار، همچون تمام موجودیت‌های عمده نهادی - قانون، زندان، آموزش - به معنای مداخله کردن در خودِ واقعیت است. مثلاً در مورد قانون، زندان و آموزش تقریباً هرگز «زمان مناسبی» برای صحبت از اصلاح یا برچیدن ساختارهای موجود نیست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗