skip to Main Content
گزارشی از وضعیت بیمه و معیشت ملوانان در جنوب کشور
ملوانی بدون آینده
۱۵ شهریور ۱۳۹۶
سال ٧٤ بیمه ملوان‌ها طبق تفاهمنامه‌ای اجباری شد. ملوان‌ها در بهترین حالت ماهی ٢٣ روز بیمه می‌شوند. سه درصد سهم کارفرما از بیمه بیکاری ملوان‌ها وصول نمی‌شود و آنها خدمات بیمه بیکاری نمی‌گیرند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗