خبری از کمک برای آزادسازی صیادان ایرانی نیست

خبری از کمک برای آزادسازی صیادان ایرانی نیست

بعد از گذشت ۴۵ روز هنوز هیچ خبری از کمک‌ برای آزادسازی ماهیگیران از چنگال دزدان دریایی سومالی نیست و در این بین دزدان دریایی که دنبال پولند از صیادان ربوده شده، عکس می‌فرستند.

علیم افشار، مدیرعامل تعاونی صیادان چابهار و کنارک با اعلام این موضوع گفته پیش از این کمپینی مردمی برای آزادسازی ماهیگیران از چنگ دزدان دریایی تشکیل شده بود که ما خبری از آن نداریم و نمی‌دانیم که سرنوشتش چه شد.

به گفته افشار دزدان دریایی تصاویری ارسال می‌کنند تا بار دیگر یادآور شوند تعدادی از صیادان چابهاری هنوز در زندان‌های آنها زنده‌اند و آنچه مشخص است دزدان دریایی تنها به پول فکر می‌کنند و خانواده ماهیگیران هم آهی در بساط ندارند.

نزدیک به دو سال و نیم است که هشت صیاد ایرانی در اسارت دزدان دریایی سومالی قرار دارند اما دولت در این مدت هیچ اقدامی برای آزادی آنان نکرده است. ۴۵روز پیش هم تعداد دیگری از صیادان ایرانی به دست دزدان دریایی افتاده‌اند. دولت ایران به بهانه اینکه در سومالی دولت مستقری وجود ندارد، از مذاکره برای آزادسازی اسیران ایرانی طفره می‌رود.