آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

صندوق بازنشستگی

صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی

صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی

دهم مردادماه امسال، طرحی به مجلس ارایه شد که ٨٧ نماینده آن را امضا کردند. طرحی که از حدود ٣٠‌سال قبل در کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی، آزمایشگاه‌های اجتماعی و اقتصادی دنیا، به اجرا درآمد و شکست خورد. طرحی برای خصوصی‌سازی بازنشستگی و جایگزینی صندوق‌های انفرادی به...
ریاضت کارگران و بازنشستگان در لایحه ششم توسعه

ریاضت کارگران و بازنشستگان در لایحه ششم توسعه

افزایش سالانه ۶ ماه به سن بازنشستگی و سنوات بازنشستگی در برنامه ششم، کاهش ارفاقی سنوات خدمت از ۱۰ به حداکثر ۵ سال در مشاغل سخت و زیان‌آور، تعیین میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت که در گذشته براساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شد و …...