skip to Main Content
زندگی در مرز ترکیه و سوریه از نگاه کودکان
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
در مناطق جنگی غالباً عکس‌های تأثیرگذار بسیاری از کودکان گرفته می‌شود و طی درگیری‌های سوریه نیز چنین تصاویری زیاد دیده‌ایم. اما این بار، در یک مدرسه‌ی عکاسی در جنوب شرقی ترکیه و نه‌چندان دور از مرز سوریه، کودکان دوربین به دست گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗