کسی کاری نکرده…

کسی کاری نکرده…

رضا شهابی، از کارکنان سابق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و یکی از موسسان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که پس از تحمل شش سال حبس دوباره به زندان رفت، وضعیت جسمانی خوبی ندارد. رضا شهابی ۴۴ ساله ۲۲ خرداد سال ۸۹ در پی اعتراضات صنفی راهی زندان شد و پس از...
شهرداری حق بیمه کارگران شرکت واحد را هم پرداخت نکرده

شهرداری حق بیمه کارگران شرکت واحد را هم پرداخت نکرده

  رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران درباره پرداخت‌نشدن حق بیمه کارگران شرکت واحد به شهردار تهران تذکر داد. به گفته محسن سرخو حق بیمه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با وجود اینکه ماهانه از فیش حقوقی آنها کسر می‌شود به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است...
از شهرداری مانده، از شورا رانده

از شهرداری مانده، از شورا رانده

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بار دیگر دیروز (سه‌شنبه دهم اسفند) در اعتراض به بی‌توجهی به مشکلات تعاونی مسکن این شرکت مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. پیش از این، نیروهای امنیتی با تجمع قبلی این کارگران به صورت خشونت‌باری برخورد کرده و چندنفر...
 جلوی خانواده‌مان با ما برخورد کردند

 جلوی خانواده‌مان با ما برخورد کردند

او همان کارگری است که هفته پیش به همراه تعدادی از کارگران شرکت واحد به مقابل ساختمان شورای شهر تهران رفت تا خواسته‌هایش را با اعضای آن در میان بگذارد؛ خواسته‌هایی که پیگیری تحویل خانه‌ای که قرار بود از ١۴‌سال پیش تعاونی مسکن شرکت اتوبوسرانی تهران به او بدهد، اصلی‌ترین...

Send this to a friend