شهرداری حق بیمه کارگران شرکت واحد را هم پرداخت نکرده

شهرداری حق بیمه کارگران شرکت واحد را هم پرداخت نکرده

 

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران درباره پرداخت‌نشدن حق بیمه کارگران شرکت واحد به شهردار تهران تذکر داد.

به گفته محسن سرخو حق بیمه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با وجود اینکه ماهانه از فیش حقوقی آنها کسر می‌شود به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است که این موضوع موجب شده تمدید دفترچه‌های درمان این کارگران با مشکل مواجه شود.

او با اشاره به اینکه پیش از این درباره پرداخت‌نشدن حق بیمه کارکنان شرکت بهره برداری مترو با وجود کسر حق بیمه از فیش حقوقی آنها به شهردار تهران تذکر داده است، گفته در این‌باره هم هنوز به نتیجه‌ مشخصی نرسیده است.

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال‌های گذشته بارها برای احقاق حقوق خود اقدام به تجمع و اعتراض کرده‌اند که با برخوردهای خشنی مواجه و حتی عده‌ای از آنان دستگیر شده‌اند. محسن سرخو هم پیشتر نمایندگان سندیکای شرکت واحد را که پیگیر حق مسکن خود بودند از دفتر خود بیرون رانده بود.