افزایش تعداد حمله‌های عصبی پس از سرنگونی هواپیما

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سقوط هواپیما

تعداد مطالب: 5

زدن هواپیما سهوی بود، دروغ‌های سازمان‌یافته چطور؟

زدن هواپیما سهوی بود، دروغ‌های سازمان‌یافته چطور؟

گیریم که زدن هواپیما به سهو بود. گیریم همه‌ی این «سهو» قابل توضیح باشد؛ این همه دروغ چه؟ این همه تلاش برای قلب حقیقتی که دستکم گروهی از مقامات از صبح چهارشنبه دیگر از آن مطلع بودند به چه علت بود؟